خط آزاد » اسماعیل سراب: بی‌عقلی

از خرد سود می‌بری، به معنای آن نمی‌فهمی
مشت می‌زنی به دیوار همسایه‌ات
جواب می‌دهد که خزنده‌ام
از سوراخ لانه‌ام ارتباط برقرار می‌کنم
چی می‌خواهی؟
مرا به شناخت آنهایی که به لانه‌ام نمی‌آیند احتیاجی نیست
مرا به غیر از عبدالمجید وُ عبدالمجید وُ عبدالمجید احتیاجی نیست
چه‌کار کنم؟
تو را به کدام‌یک از این نام‌ها صدا بزنم؟

ادامه مطلب »

تماس