خط آزاد » سما اوریاد: پرتاب تخم‌مرغ رنگی بر خرابه‌های پلاسکو

فراخوانِ پنجمِ بهمن‌ماهِ سازمانِ زیباسازیِ شهرِ تهران و پشت‌بندش حضورِ آنهمه جوانِ آرتیستِ حرفه‌ای و تازه‌کار آنهم درست پنج روز پس از فروریختنِ پلاسکو، نویدِ دوباره و چندباره‌ي هرچه بيشتر سياست‌زدوده شدن نسل جواني از آرتيست‌ها و جوان‌ها را مي‌دهد. حالا هرروز که از سرِ کار بازمی‌گردم، در ابتدای خیابانِ بهارِ شیراز و روي ديوار سينما پايتخت باید شاهدِ گل و بلبل‌های بدقواره و تخم‌مرغ‌هایی باشم که انگار قرار نیست روزها بعد از عید هم برداشته شوند. آنهمه ابتذال و زشتی و بی‌خلاقیتی همانندِ بقایای پلاسکو چون زگیلی بزرگ و چندش‌آور روی صورتِ شهرِ تهران جا خوش‌کرده‌اند و لبخندهاي خنثي اما حريص آرتيست ها، آن گوشه‌کناره‌هاش شاد و شنگول چشمک می‌زند.

ادامه مطلب »

تماس