خط آزاد » اسماعیل سراب: کاربار وخیم

از سیب چی فایده؟
از خواص انجیر وُ انگور وُ انار
از آب بهداشتی وُ دواهای تقویتی
از نگرانی والدین وُ عیادت اقوام وُ آبمیوه وُ گوشتِ بره وُ کبابِ جگر


تو استفراغ می‌کنی عزیزکم!
و این از قبل معلوم است

ادامه مطلب »

تماس